Hình ảnh Đức Vinh thực hiện thi công , khảo sát nhà máy nước FURA Quy Nhơn . Khu BT nghỉ dưỡng LUX Quảng Bình trong những tháng hè của 2019 .